petak, 14 jun 2024
Početna Proizvodi Termoizolaciona stakla

Saradnici

Baner
Baner
Baner
Termoizolaciona stakla - Beograd, Novi Sad, Loznica

 

Staklo "čuva" energiju!


Najbitiniji deo prozora je termoizolaciono staklo, ono čini otprilike 70 odsto površine. Najvažnije karakteristike aluminijumskih prozora i vrata, kao što su toplotna i zvučna izolacija, najviše zavise od ugradjenog termoizolacionog stakla.
Termoizolaciono staklo je sastavljeno od dve ili više staklenih ploča koje su po ivici povezane na rastojanju od 6 do 22mm. Ivična veza ostvaruje dugotrajno i besprekorno (hermetičko) zaptivanje - da ne bi dolazilo do ulaska vlažnog vazduha.
U međuprostoru se nalazi suvi vazduh (tačka rošenja je oko -30C) ili gas. Razmak između staklenih ploča je obezbeđen metalnim držačima koji su ispunjeni sredstvima za sušenje (silikagel).

Karakteristike:

Glavna osobina termoizolacionog stakla je da smanjuje toplotnu razmenu između dva prostora, što ima niz prednosti:

- manji utrošak energije;
- nema pojave kondenzata ili leda na unutrašnjoj strani ploče što pruža čist pogled kroz sam prozor;
- smanjuju se troškovi ugradnje uredaja za klimatizaciju i grejanje;
- mogu se koristiti i veće staklene površine za datu sobnu temperaturu, bez povećanja troškova energije.

LOW-E ili NISKOEMISIONO staklo LOW-E je višeslojni sistem koji se primenjuje na staklu Funkcionalni sloj može biti bakar, zlato, aluminijum ili srebro. Ovi funkcionalni slojevi “apsorbuju” otprilike 90% energije dugotalasnog infracrvenog zračenja koje zrači iz unutrašnjosti prostorije na staklenu ploču. Zbog ove apsorbovane energije raste temperatura ovih slojeva. Ovi slojevi imaju nizak faktor emisivnosti ili drugim rečima, oni ne zrače mnogo toplote. Emisioni faktor je otprlilike 8,5 puta niži nego onaj koji ima normalno flot staklo.
Rezultat su znatno manji troškovi grejanja, pošto će k vrednost sa LOW-E pločom biti oko 50% konvencionalne jedinice iste konfiguracije.
Od gore pomenutih materijala, funkcionalnih slojeva, srebro nudi najbolje karakteristike.
Veoma je važno znati u svakom trenutku koja površina je prevučena. Svaka greška će predstavijati trošak. Prvu proveru treba izvršiti pre vađenja ploče iz paketa. Kod LOW-E, kao i kod refiektujućeg stakla, površina koja je prevučena može se otkriti pomoću Ommetra. Prevučena površina LOW-E, takođe se može odrediti i pomoću upaljača za cigarete. Na normalnoj površini stakla boja plamena biće žuta, a na površini koja je prevučena sa LOW-E boja plamena će biti bledo ružičasto-plava.

LAMINIRANO ili SIGURNOSNO staklo Laminirano staklo je vrsta sigurnosnog stakla koje se dobija kada se dva ili više slojeva stakla (između kojih se nalazi sigurnosna folija koja prilikom loma staklo drži u celini) spoji pod pritiskom i temperaturom u peći za laminiranje. Laminirano staklo ima višestruku primenu i može služiti kao podna (čelične galerije koje imaju staklo kao gaznu površinu), pregradna (stakla za izloge ili terase) ili zaštitna površina (npr. pancir stakla koja se koriste za šaltere menjačnica i banaka). Primena laminiranih stakla je, gledajući sa sigurnosnog aspekta, postala sve važnija u modernom projektovanju. Savremeni dizajneri i arhitekte se zalažu za ugradnju stakla sa što manje vidljivih prihvata kao npr. samostojeće ograde ili staklene fasade na spider nosačima pa se u ovim slučajevima koriste laminirana kaljena stakla.
Moguće je kombinovati kaljeno staklo sa nekaljenim, ili dva polukaljena stakla, a razlog je potpuna sigurnost kod ostakljivanja iznad glave (nadstrešnice, staklena krovovi, podna višeslojna stakla) kao i gazišta stepenica.

KALJENO staklo

Četiri puta otpornije na udarce, kaljeno staklo je float staklo koje je termički obrađeno kako bi mu se povećala čvrstoća na udar i čvrstoća na savijanje, dobija se tako što se staklo zagreje na visokoj temperaturi i naglo hladi pri čemu se površinski sloj skuplja, čime se povećava njegova tvrdoća.
Time dobijamo otpornost na udarce, vatru, grebanje i sl, što doprinosi tome da pri pucanju, komadi stakla ne povređuju onog ko je neposredno njemu izložen, već se raspadaju na veliki broj komada.

PESKIRANO staklo

Peskiranje je obrada stakla nanošenjem abrazivnog sredstva na staklo pod visokim pritiskom. Peskiranjem se može obraditi čitava površina stakla (potpuno peskiranje) ili deo stakla (delimično peskiranje). Ovim načinom obrade mogu se postići i stvarati razni geometrijski oblici, figure, različiti uzorci i dizajn stakla, i time samo staklo postaje umjetničko delo.

ORNAMENT staklo

Ornament staklo je dekorativno staklo koje ima neravnu površinu formiranu prema nekom uzorku. Mogu biti bela, bronzana ili žuta, a najpoznatiji ornamenti su: pesak, činčila, silvit, katedral.