petak, 14 jun 2024
Početna Proizvodi Plastifikacija

Saradnici

Baner
Baner
Baner
Plastifikacija - Beograd, Novi Sad, Loznica

 

Razlikujemo dve osnovne tehnologije bojenja aluminijumskih profila, a to su eloksaža i plastifikacija.

Eloksaža je naziv za proces površinske zaštite aluminijuma od korozije. U tom procesu aluminijum se podvrgava tretmanu fazne oksidacije u kojem se debljina zaštitnog sloja povećava na 12 do 30 mikrometara.Eloksirani aluminijum je veoma otporan na kiseline, ali je neotporan na baze i na fizička oštećenja - "ogrebotine". Posebno treba voditi računa da na površini eloksiranog aluminijumskog profila ne ostane npr. malter, gips, kreč za bojenje zidova, jer su oštećenja neizbežna, izuzetno teško se mogu otkloniti i to samo pomoću posebnih sprejeva za metal.

Aluminijum u RAL bojama

Plastifikacija je danas najzastupljeniji način površinske zaštite aluminijuma. Postupak plastifikacije je vrlo jednostavan. Najpre se vrši odmašćivanje površine aluminijuma potapanjem u rastvor natrijum hidroksida, nakon toga nanosi se prajmer. U sledećoj fazi specijalnim difuzorima nanosi se jako pozitivno naelektrisan prah boje. S obzirom da su aluminijumski profili koje plastificiramo suprotno naelektrisani dolazi do čvrstog prianjanja praha za površinu aluminijuma. Ovako naprašeni aluminijumski profili se unose u peći gde se zagrejavaju na 180 do 200ºC. Usled zagrejavanja dolazi do topljenja i polimerizovanja molekula praha pri čemu se formira sloj plastifikata debljine 50 do 70 µ.
Za razliku od eloksiranih, oštećenja plastificiranih profila se relativno lako retuširaju sprejevima ili prahom za plastifikaciju rastvorenim u acetonu.